Stipendiestiftelsen Företagsam Skola
Stipendiestiftelsen utlyser tre stipendier om vardera högst 50 000 kronor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Beslut fattas av… Läs mer>

Små barns hjärnor och lekfullt lärande
Hösten 2018 genomfördes det andra seminariet i serien ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande” där ambitionen är att föra samman… Läs mer>

Nöjda deltagare på Lärlingskompassens årsmöte 30-31 januari 2019
Nätverket genomförde 30 – 31 januari sitt årsmöte, tillika avslutningsseminarium i ESF-projektet… Läs mer>