Fullsatt och uppskattat på Tekniska Muséet 4 december
För tredje året arrangerade BUNT med sina huvudmän ett seminarium om ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”, denna gång med digitalisering som tema. Över 160 deltagare fyllde eventsalen på Tekniska muséet och välkomnades av museichefen Peter Skogh. Därefter följde föreläsningar och workshops och samtal om vem som bör göra vad för att stödja förskolornas viktiga pedagogiska arbete fr att implementera den nya läroplanen, bl a när det gäller teknik och naturvetenskap. Att deltagarna var nöjda framgick av utvärderingen

2019 års stipendiater utsedda

Spana på hälsa, vård och omsorg
Samarbete mellan gymnasieskolor och grundskolor i elevdriven prao. Det första ”praopaketet” handlar om hälsa, vård och omsorg. Läs mer>