Fullsatt och uppskattat på Tekniska Muséet 4 december
För tredje året arrangerade BUNT med sina huvudmän ett seminarium om ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”, denna gång med digitalisering som tema. Över 160 deltagare fyllde eventsalen på Tekniska muséet och välkomnades av museichefen Peter Skogh. Därefter följde föreläsningar och workshops och samtal om vem som bör göra vad för att stödja förskolornas viktiga pedagogiska arbete fr att implementera den nya läroplanen, bl a när det gäller teknik och naturvetenskap. Att deltagarna var nöjda framgick av utvärderingen

Sök stipendium 2020

 Välkomna till årsmötet 12-13 mars i Göteborg
Årsmötet är förlagt till Västsvenska Handelskammaren i Göteborg och inleds med workshops 12 mars som följs av sjösättningen av Lärlingsfrämjandet 13 mars, se inbjudan och anmälan.