Bli vän med mattedraken!

I ett webbinarium 7 maj 2021 belyste forskare och praktiker begreppet mattefobi och dess konsekvenser för både unga och vuxna. Stiftelsen Företagsam och Sensus studieförbund var arrangörer

En komplex bild

Bakgrund

Stiftelsen Företagsam är initiativtagare till föreningen BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik som arrangerat flera seminarier på temat ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”. Vid det senaste seminariet på Tekniska Muséet i Stockholm avhandlades bl a ”mattefobi” som enligt hjärnforskarna kan jämföras med fobier för ormar eller spindlar. Mot den bakgrunden tog Stiftelsen Företagsam initiativ till en diskussion med Sensus studieförbund om en folkbildningsdag för att göra begreppet känt, men också för att visa att mattefobi kan lindras och till och med botas, vilket nu resulterat i detta webbinarium

Se hela webbinariet

Se alla bilder

Läs utvärderingen

Intresseanmälan
Intresserad av att följa eller delta i eventuella uppföljningsaktiviteter?

Anmäl dig här

Föreläsare, videoklipp och bilder

Vad vet hjärnforskarna om mattefobi?Hur börjar den?
Gunnar Bjursell, professor emeritus, Karolinska Institutet och Yulia Kovas, professor, Goldsmiths, University of London
Lång intervju med Yulia Kovas

Vilka konsekvenser får en utbredd mattefobi?
Skolsvårigheter, privatekonomi, samhällsnivå?
Therése Wieselqvist Ekman, ansvarig finansiell folkbildning,Finansinspektionen och Anders F Johansson, fd ombudsman, Lärarförbundet

Mattefobi, dyskalkyli eller allmänna kognitiva problem? Likheter och skillnader mellan olika symptom
Ola Helenius, professor, NCM, Göteborgs Universitet

Psykologiska perspektiv på mattefobi,
Hur kan den förebyggas, motverkas eller lindras?
Kenny Skagerlund, universitetslektor Linköpings Universitet

Språkets betydelse för att förstå matematik
Om språklig sårbarhet och språkutveckling
Beatrice Sparreby, logoped, SKED, Region Skåne

Hur motverkas mattefobi – pedagogiska perspektiv
Om SPSM’s stödmaterial ”Matematiksvårigheter”
Heléne Slivka och Jessica Borglund, rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Kan dataspel bidra till att ändra ungas syn på matte?
Fokusering i lekfulla former stimulerar lärande
Per Backlund, professor, Högskolan i Skövde

Avslutning
Om användbara strategier, metoder och verktyg