Stiftelsen Företagsam bildades 1994 för att sprida och utveckla en modell för verklighetsbaserat lärande i ekonomi i gymnasieskolan men har sedan breddat sin verksamhet till andra skolformer och utvecklingsområden. De övergripande syftet i alla projekt är att utveckla unga människors entreprenöriella förmågor eller, som det står i stiftelsens stadgar – ”självständighet, företagsamhet och lust att lära”

Stiftelsen Företagsam är en gemensam benämning på tre stiftelser – Företagsam som förvaltar varumärket, Samhällsentreprenörerna som driver verksamheten och Företagsam Skola som delar ut stipendier.

Ordförande genom åren har varit Börje Hörnlund, landshövding, och entreprenörerna Jan H Mattsson och Anders Linde. Nuvarande ordförande är Bo Sillén med en bakgrund som bl a VD för Företagarförbundet och Västsvenska Handelskammaren