Stiftelsen har ett omfattande och löpande samarbete med skolor i samtliga skolformer, skolhuvudmän och andra skolmyndigheter
I stiftelsens olika projekt har vi haft särskild nytta och glädje av följande partners och finansiärer:

ABF, samarbetspartner i pilotprojekt inom Science Kids
Ekmansstiftelerna, gav bidrag till uppbyggnad av Företagargymnasiet
Finansinspektionen, uppdragsgivare i ”GDE Skola”
Förbundet Unga Forskare, samarbetspartner i Sciende Kids, Barn Upptäcker Naturvvetenskap och Teknik
Handelshögskolan i Jönköping, samarbetpartner i satsningen Diplomerad Gymnasieekonom
Handelshögskolan i Stockholm, samarbetspartner i Seed Russia
Högskolan i Gävle, samarbetspartner i pilotprojekt inom Science Kids
Karolinska Institutet, samarbetspartner i projektet KI EduNet
Kempestiftelsen, finasierade stipendistiftelsen Företagsam Skola
Kommunal, samarbetspartner i projektet KI EduNet
KTH, samarbetspartner i utbildning för hållbarhet, ESD
Lunds Universitet, samarbetspartner i kursen ”Europa är större än EU”
Lärarförbundet, samarbetspartner i Sciende Kids och Lärlingskompassen
Lärarnas Riksförbund, LR, samarbetspartner i Barn- och Ungdomsguiden
Naturvetarna, samarbetspartner i Sciende Kids, Barn Upptäcker Naturvvetenskap och Teknik
Svenska ESF-rådet, gav bidrag till flera delprojekt inom Lärlingskompassen
Sveriges Elevkårer, samarbetspartner i Barn- och Ungdomsguiden
Sveriges Ingenjörer, samarbetspartner i Sciende Kids, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik
Sveriges Psykologförbund, samarbetspartner i Barn- och Ungdomsguiden
Sveriges Skolledarförbund, samarbetpartner i projektet ”Se om Din Skola”
Tillväxtverket, gav bidrag till bl a uppbyggnad av Företagargymnasiet
Uddevalla kommun, samarbetpartner i Lärlingskompassen
Wallenbergsstiftelserna, gav bidrag till uppbyggnad och utvärdering av Företagargymnasiet
Öhrlings PwC, gav bidrag till uppbyggnad av Företagargymnasiet