Stiftelsen första projekt, Företagargymnasiet, utvecklades först till ett nätverk av samverkande skolor, sedan till en modell för certifiering av skolor som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer, DGE. Verksamheten lads tillsammans med ett skolnätverk för handelsutbildningar i två dotterbolag vilka sålts till närstående entreprenörer.

Seed Russia, ett nätverk för skolor och pedagogiska universitet i NV Ryssland har byggts upp i samarbete med Stockholms Handelshögskolas dotterbolag i Ryssland och med finansiering från SIDA

Ung Vård, ett samarbete med Karolinska Institutet för att skapa ett centrum för fortbildning av lärare inom gymnasiets vård- och omsorgsprogram

Komfri, ett nätverk av kommunala friskolor, d v s skolor som av sin kommunala huvudman fått långtgående delegation av beslut om organisation och ekonomi.

Europa är större än EU, ett samarbete med Lunds Universitet för att genom fortbildning av lärare stimulera ämnesövergripande undervisning om Europakunskap, d v s förståelse för EU’s rötter i vår gemensamma kultur och historia.