Seed Russia

Seed Russia, ett nätverk för skolor och pedagogiska universitet i NV Ryssland har byggts upp i samarbete med Stockholms Handelshögskolas dotterbolag i Ryssland och med finansiering från SIDA