Barn- och ungdomsguide planeras

Barn- och ungdomsguiden (BU-guiden) är ett unikt initiativ som utgår från att ungdomar kan bidra till att aktivera vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. I arbetet med BUguiden samarbetar Stiftelsen Företagsam med Sveriges Psykologförbund, Sveriges Elevkårer och Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam för att sammanställa och sprida lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om psykisk ohälsa när det gäller ungdomar. Syftet är folkbildande och målet att genom samarbete mellan professionens företrädare, elever och deras vårdnadshavare öka åtgärdstrycket på skolans beslutsfattare och andra aktörer inom området.