Företagsam Skola

Företagsam Skola, en stiftelse som varje år delar ut stipendier till företagsamma elever, lärare och skolledare i Norrland, se www.foretagsamskola.se