Lärlingskompassen

Lärlingskompassen, ett samarbete med Uddevalla kommun för att lyfta volym och kvalitet på gymnasiala lärlingsutbildningar i hela landet. Lärlingskompassen har byggt upp ett nätverk medd f n 70 medlemmar, se www.larlingskompassen.se