Science Kids

Science Kids, föreningen Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, BUNT, har bildats i samarbete med Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare. Syftet är att främja lekfullt lärande i förskolor och hem för att underlätta barns fortsatta skolgång och bidra till landets långsiktiga kompetensförsörjning, se www.sciencekids.se