Stipendiestiftelsen Företagsam Skola har beslutat att 2023 års stipendier på vardera 60 000 kronor ska tilldelas:

Norrbotten

– Anna Thorson och Peter Nordgren, Bodens byaskolor, ”för utbyggd samverkan mellan små skolor i glesbygd”  

Västerbotten

– Charlotte Adolfsson, Nordmalings kommun, ”för att i samarbete med kollegor och andra skolor utveckla entreprenörskapets röda tråd med modellen MOSAIK”  

Västernorrland

– Technichus Science Center i Härnösand ”för verksamheten i TechClud där barn och unga får möjlighet att utveckla kreativitet, entreprenöriella förmågor och vetenskapligt kapital”