Ung Vård

Ung Vård, ett samarbete med Karolinska Institutet för att skapa ett centrum för fortbildning av lärare inom gymnasiets vård- och omsorgsprogram