Företagargymnasiet

Stiftelsen första projekt, Företagargymnasiet, utvecklades först till ett nätverk av samverkande skolor, sedan till en modell för certifiering av skolor som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer, DGE. Verksamheten lads tillsammans med ett skolnätverk för handelsutbildningar i två dotterbolag vilka sålts till närstående entreprenörer.