Komfri

Komfri, ett nätverk av kommunala friskolor, d v s skolor som av sin kommunala huvudman fått långtgående delegation av beslut om organisation och ekonomi.