Europa är större än EU

Europa är större än EU, ett samarbete med Lunds Universitet för att genom fortbildning av lärare stimulera ämnesövergripande undervisning om Europakunskap, d v s förståelse för EU’s rötter i vår gemensamma kultur och historia.