Barn- och Ungdomsguiden

Barn- och Ungdomsguiden, i samarbete med Sveriges Psykologförbund har stiftelsen tagit initiativ till en folkbildning om ungas psykiska ohälsa där utgångspunkten är vad som kan och bör göras av skolor och skolhuvudmän. Projektet drivs i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer.