GDE Skola

GDE Skola, på uppdrag av Finansinspektionen har stiftelsen ansvar för skolaktiviteter inom nätverket Gilla Din Ekonomi. En modell för ämnesintegrerad och tematisk undervisning i gymnasieskolan har skapats i samarbete med Tingvallagymnasiet i Karlstad och ska nu utvecklas till en modell för undervisning om hållbar utveckling i samarbete med KTH.
Se information om GDE-modellen