Företagsam Skola, en stiftelse som varje år delar ut stipendier till företagsamma elever, lärare och skolledare i Norrland, se www.foretagsamskola.se

Lärlingskompassen, ett samarbete med Uddevalla kommun för att lyfta volym och kvalitet på gymnasiala lärlingsutbildningar i hela landet. Lärlingskompassen har byggt upp ett nätverk medd f n 70 medlemmar, se www.larlingskompassen.se

Science Kids, föreningen Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, BUNT, har bildats i samarbete med Lärarförbundet, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare. Syftet är att främja lekfullt lärande i förskolor och hem för att underlätta barns fortsatta skolgång och bidra till landets långsiktiga kompetensförsörjning, se www.sciencekids.se

GDE Skola, på uppdrag av Finansinspektionen har stiftelsen ansvar för skolaktiviteter inom nätverket Gilla Din Ekonomi. En modell för ämnesintegrerad och tematisk undervisning i gymnasieskolan har skapats i samarbete med Tingvallagymnasiet i Karlstad och ska nu utvecklas till en modell för undervisning om hållbar utveckling i samarbete med KTH.
Se information om GDE-modellen

Barn- och Ungdomsguiden, i samarbete med Sveriges Psykologförbund har stiftelsen tagit initiativ till en folkbildning om ungas psykiska ohälsa där utgångspunkten är vad som kan och bör göras av skolor och skolhuvudmän. Projektet drivs i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer.