Sommar 2021

Tack för gott samarbete läsåret 2020/21

Ett varmt tack till alla partners för gott samarbete under det gångna läsåret. Vi stänger nu för sommaren men återkommer måndagen den 16 augusti med aktuell information om bl a;

 • Stipendiestiftelsen Företagsam Skola som fram till 19 september tar emot ansökningar från elever, lärare och skolor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Mer information
  finns på www.foretagsamskola.se

 • Lärlingsfrämjandet, skolnätverket för utbildning av både gymnasiala lärlingar och
  vuxlärlingar som bildades av stiftelsen Företagsam och Uddevalla kommun och nu
  ombildas
  till en egen stiftelse. Mer information på www.larlingsframjandet.se och
  www.larlingsplatsen.se

 • Ett samarbete mellan Lärlingsfrämjandet och flera kommuner i Norrbotten för att utveckla
  skolans s k breda vägledning. Mer information om projektet ”Spana på ett yrke” lämnas av
  styrgruppens ordförande, bo.sillen@foretagsam.se

 • Föreningen BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, som bildades på initiativ av
  stiftelsen Företagsam. Ett seminarium på Tekniska Muséet ledde till ett webbinarium om
  ”mattefobi” i samarbete med Sensus studieförbund, se www.sciencekids.se


  Trevlig sommar!

  Stiftelsen Företagsam
  Bo Sillén