Det kom ett brev….

Hej!

Jag heter Camilla Sollén och arbetar som programsamordnare och karaktärsämneslärare på Hantverksprogrammets två inriktningar, Hudvård – med makeup och hälsa samt Frisör.
Hantverksprogrammet startade 2008 och har under dessa 10 år arbetat målmedvetet med elevernas APL. Målsättningen har varit och är att utveckla goda relationer med våra företag där elevens lärande och utveckling går hand i hand med branschens krav och yrkets utveckling. Vi kan tydligt se sambandet mellan anställningsbarhet och ett fungerande APL-samverkan mellan skola och arbetsmarknad. I de fall där både elev och företag haft ett ömsesidigt och givande utbyte, har APL-arbetet lett till fortsatt arbete efter studenten.Läs mer>

Foto: Agnes Lövgren, Elin Sollén, Filippa Söderberg, Linnea Holmström Dahlén.

Foto fr v: Professor Lena Boström, Lärarna Ulrika Sohlin och Camilla Sollén och Landshövding Berit Högman