Digitalisering i förskolan – 4 december på Tekniska Muséet
För tredje året i rad arrangerar föreningen BUNT tillsammans med sina huvudmän ett seminarium ed rubriken ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”. Detta år är temat digitalisering och programmet innehåller föreläsningar på förmiddagen och workshops på eftermiddagen.
Seminariet är förlagt till Tekniska Muséet i Stockholm. Se inbjudan och program här.
För mer information, maila info@foretagsam.se

Slime och algoritmer i förskolan
Elever i ABB-gymnasiet i Västerås och Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan belönades med BUNT’s priser för gymnasiearbeten om lekfullt lärande i förskolan. Tävlingen ”Gymnasiearbetet Science Kids” utlystes 2018 och riktades till elever i Teknikprogrammets årskurs 3. Läs rapporterna här ”Kan slime öka det naturvetenskapliga intresset” och ”Barns relation till teknik

Nya steg mot en nationell plan för NT i förskolan
I samarbete med tre Science Centers – Innovatum i Karlsham, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå har BUNT sökt anslag från bl a Arvsfonden för att under några år skapa en tydlig och uppföljningsbar struktur för förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Ambitionen är att strukturen ska vara så lättillgänglig att den också kan användas i hemmen och andra folkbildande sammanhang. Läs mer i Sammanfattning av projektplanen