Ungdomar intresserade av psykisk ohälsa

Stiftelsen Företagsam har tillsammans med Sveriges Psykologförbund tagit initiativ till en folkbildning om ungas psykiska ohälsa där utgångspunkten är att utifrån ungdomarnas egna uttalade behov kartlägga och sammanställa vad som kan och bör göras av skolor och skolhuvudmän för att motverka den eskalerande psykiska ohälsan bland ungdomar. I projektet ingår också att ta fram ett kvalitetssäkrat informationsmaterial riktat både till de unga själva samt till skolans personal. Projektet har erhållit ett anslag på 5.2 miljoner från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer under åren 2018-2020. Projektledare är Elinor Schad.

En enkät som genomförts av projektet bekräftar bilden av psykisk ohälsa som ett växande ungdomsproblem men också att många ungdomar vill veta mer.

Sammanfattning av projektledare

Kort sammanfattning av Elinor Schads artikel

Facebooksida