– Lärlingskompassen

Nyhetsbrev

Senaste nytt från Lärlingskompassen, bl a om uppföljning av resultaten från nätverkets årsmöte i januari

 

 

 

Ny hemsida
Lärlingskompassens hemsida har fått ett nytt utseende. Den nya hemsidan ska dels ge information till alla som är intresserade av lärlingsutbildning, dels vara en arbetsyta för ”lärlingslärare” som arbetar med lärlingsutbildning för ungdomar eller för vuxna.

 

 

 

 

 

 

 

Nöjda deltagare på Lärlingskompassens årsmöte 30-31 januari 2019
Nätverket genomförde 30 – 31 januari sitt årsmöte, tillika avslutningsseminarium i ESF-projektet Yrkeskompassen. Totalt deltog ca 80 personer i två dagars-mötet, förlagt till Scandic Ariadne i Stockholm.

Föreläsarnas bilder och underlag från workshops finns tillgängliga i mappen:

Nätverkets GoogleDrive (Kräver behörighet genom Google-konto. Fyll i formuläret!)
Under ”Material & verktyg” tillsammans med en utvärderingsenkät som visade att flertalet deltagare fann mycket av värde under de två dagarna.

Flera medlemmar uttryckte också intresse för samverkansprojekt framöver, främst när det gäller kvalitetsuppföljning av APL, men även på andra områden.

ESF-projektet nära målsnöret

Årsmötet var samtidigt ett slutseminarium i ESF-projektet Yrkeskompassen där lärare, vägledare och rektorer från Kungsbacka och Uddevalla arbetat fram fyra modeller som ska bidra till att göra gymnasiala yrkesutbildningar mer attraktiva.

Arbetet har resulterat i:

En digital platsbank för lärlingar, www.larlingsplatsen.se som skapats i samarbete med Praktikplatsen.se Ambitionen är att bygga ut den i samarbete med skolor i hela landet och samtidigt lyfta upp de gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse i det regionala arbetet med kompetensförsörjning

Spana på ett yrke – en tydlig och uppföljningsbar struktur för skolans s k breda vägledning där den numera obligatoriska praon integreras med både studie- och yrkesvägledningen och undervisningen i åk 7-9. Modellen är rykande aktuell eftersom en statlig utredning i slutet av januari lägger fram förslag om utvidgade skyldigheter för både skolor och skolhuvudmän när det gäller skolans breda vägledning.

En modell för kvalitetsuppföljning av APL, byggd på enkäter till elever och lärare, samt

En modell där APL integreras med ämnesundervisningen genom att eleverna inför, under och efter APL ska genomföra uppdrag som anknyter intryck och erfarenheter från arbetsplatserna med undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen. Också här har ett antal skolor börjat arbeta med Lärlingsappen LoopMe för att överblicka och följa upp undervisningen på både individ- och gruppnivå

Mer information om modellerna finns i Google-mappar under Material & verktyg på www.larlingsplatsen.se Materialet ligger ännu öppet men kommer senare under våren att kompletteras och samtidigt reserveras för Lärlingskompassens medlemsskolor.

 

Praoappen – ett nytt digitalt verktyg

För att underlätta planering , genomförande och uppföljning av skolans breda ”vägledningsprocess” har projektet låtit forskningsföretaget ME Analytics ta fram en app, baserad på programvaran LoopMe.

Kommentera