– Lärlingskompassen

Modellarbetet i ESF-projektet klart före årsskiftet

Under det senaste året har lärare, vägledare och skolledare i Kungsbacka och Uddevalla
arbetat fram fyra modeller som ska bidra till att göra gymnasiala yrkesutbildningar mer attraktiva. Arbetet finansieras av ett ESF-anslag och har initierats av Lärlingskompassen, stiftelsens samarbete med Uddevalla kommun, Se information

Praoappen – ett nytt digitalt verktyg

En av modellerna handlar om integration av den obligatoriska praon med studie-och
yrkesvägledningen och skolans ämnesundervisning för att ge eleverna den ”breda vägledning”
som eftersträvas i läroplanen. För att underlätta planering , genomförande och uppföljning av
en sådan ”vägledningsprocess” har projektet låtot forskningsföretaget ME Analytics ta fram en app, baserad på programvaran LoopMe.
se www.praoappen.se

Kommentera