Användbara modeller
ESF-projektet ”Yrkeskompassen” i Kungsbacka och Uddevalla har resulterat i modeller för dels skolans breda vägledning i åk 7-9, dels kvalitetsuppföljning av APL. Läs mer i denna sammanfattning av ESF-modellerna

Samverkan med grundskolan
I modellen ”Spana på ett yrke” integreras prao och studie-och yrkesvägledningen med ämnesundervisningen i årskurserna 7-9. Några gymnasieskolor med lärlingsutbildning inom vård och omsorg tar nu ett steg till för att utveckla samarbetet med närbelägna grundskolor i ett ”praopaket för hälsa, vård och omsorg. Läs mer om ”Spana på hälsa, vård och omsorg med elevdriven prao

Larlingsplatsen.se
I samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund har Lärlingskompassen skapat en digital platsbank för skolor med lärlingsutbildning och arbetsplatser som erbjuder lärlingsplatser. Larlingsplatsen.se ska spridas vidareutvecklas med början hösten 2019.