– Science Kids/BUNT

Små barns hjärnor och lekfullt lärande
Hösten 2018 genomfördes det andra seminariet i serien ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande” där ambitionen är att föra samman perspektiv på förskolans arbete från hjärnforskare, utvecklingspsykologer och pedagoger och visa möjligheterna i ett tvärvetenskapligt arbete. I det fortsatta arbetet planeras ett nytt seminarium hösten 2019 samtidigt som möjligheterna undersöks att tillsammans med NTA Skolutveckling och Science Centers skapa en tydligare struktur för förskolornas lokala arbete med naturvetenskap och teknik

Kommentera