– Stipendiestiftelsen Företagsam Skola

Ansök om stipendier senast 15 april 2019

Stipendiestiftelsen utlyser tre stipendier om vardera högst 50 000 kronor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Beslut fattas av stipendiestiftelsen i början av maj och stipendierna utdelas senare hos landshövdingarna i resp län. Se utlysning

2018 års stipendiater utsedda
Fölande stipendiater utsågs 2018 av stipendiestiftelsens styrelse och stipendierna har delats ut av landshövdingarna i de tre länen tillsammans med styrelsens ledamöter och inbjudna gäster:

Hantverksprogrammet vid Sundsvalls gymnasium får 50 000 kronor för att kvalitetssäkra och utveckla elevernas utlandsförlagda APL. Läs mer>

Liigo Matson och Renforsskolan i Vindeln får 50 000 kronor för att vidareutveckla skolans praoverksamhet i bl a teknikämnet. Läs mer>

Katarina Eriksson och Charlotte Nilimaa, Alviksskolan i Luleå, får 50 000 kronor för att utveckla och sprida konceptet ”Storyfication”. Läs mer>

Mer information om stipendiaterna, kontaktuppgifter m m kommer att publiceras på dessa sidor senare under hösten. Stipendierna delas traditionsenligt ut av landshövdingarna i de tre länen

Nytt för året – ”spridningsbidrag”
Nytt för året är att stiftelsen vill stimulera spridning av stipendiaternas idéer genom ett ”tilläggsstipendium” nästa år. Om skoldan använder högst 25 000 kronor av stipendiet för fritt valda men lyckade ”spridningsaktiviteter” och inrapporterar dessa till stiftelsen före sommaren 2019 kan skolan belönas med ytterligare 25 000 kronor.

Kommentera