– Stipendiestiftelsen

Stipendieansökningar senast 17 september

Stipendiestiftelsen utlyser tre stipendier om vardera högst 50 000 kronor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Beslut fattas av stipendiestiftelsen i början av oktober och
stipendierna utdelas senare under hösten hos landshövdingarna i resp län. Se utlysning

Nytt från stipendiestiftelsen Företagsam Skola

2018 års stipendiater utsedda
Styrelsen för stipendiestiftelsen Företagsam Skola har fattat följande beslut om 2018 års stipendier:

Hantverksprogrammet vid Sundsvalls gymnasium får 50 000 kronor för att kvalitetssäkra och utveckla elevernas utlandsförlagda APL.

Liigo Matson och Renforsskolan i Vindeln får 50 000 kronor för att vidareutveckla skolans praoverksamhet i bl a teknikämnet.

Katarina Eriksson och Charlotte Nilimaa, Alviksskolan i Luleå, får 50 000 kronor för att utveckla och sprida konceptet ”Storyfication”.
Mer information om stipendiaterna, kontaktuppgifter m m kommer att publiceras på dessa sidor senare under hösten. Stipendierna delas traditionsenligt ut av landshövdingarna i de tre länen

Nytt för året – ”spridningsbidrag”
Nytt för året är att stiftelsen vill stimulera spridning av stipendiaternas idéer genom ett ”tilläggsstipendium” nästa år. Om skoldan använder högst 25 000 kronor av stipendiet för fritt valda men lyckade ”spridningsaktiviteter” och inrapporterar dessa till stiftelsen före sommaren 2019 kan skolan belönas med ytterligare 25 000 kronor.

2019 års utlysning
I januari utlyser stiftelsen stipendier för 2019 genom mail till skolor i de tre norrlandslänen och till skolhuvudmännen. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 april

Kommentera