– Lärlingskompassen

Användbara modeller
ESF-projektet ”Yrkeskompassen” i Kungsbacka och Uddevalla har resulterat i modeller för dels skolans breda vägledning i åk 7-9, dels kvalitetsuppföljning av APL. Läs mer i denna sammanfattning av ESF-modellerna

Samverkan med grundskolan
I modellen ”Spana på ett yrke” integreras prao och studie-och yrkesvägledningen med ämnesundervisningen i årskurserna 7-9. Några gymnasieskolor med lärlingsutbildning inom vård och omsorg tar nu ett steg till för att utveckla samarbetet med närbelägna grundskolor i ett ”praopaket för hälsa, vård och omsorg. Läs mer om ”Spana på hälsa, vård och omsorg med elevdriven prao

Larlingsplatsen.se
I samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund har Lärlingskompassen skapat en digital platsbank för skolor med lärlingsutbildning och arbetsplatser som erbjuder lärlingsplatser. Larlingsplatsen.se ska spridas vidareutvecklas med början hösten 2019.

– Science Kids/BUNT

Digitalisering i förskolan – 4 december på Tekniska Muséet
För tredje året i rad arrangerar föreningen BUNT tillsammans med sina huvudmän ett seminarium ed rubriken ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”. Detta år är temat digitalisering och programmet innehåller föreläsningar på förmiddagen och workshops på eftermiddagen.
Seminariet är förlagt till Tekniska Muséet i Stockholm. Se inbjudan och program här.
För mer information, maila info@foretagsam.se

Slime och algoritmer i förskolan
Elever i ABB-gymnasiet i Västerås och Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan belönades med BUNT’s priser för gymnasiearbeten om lekfullt lärande i förskolan. Tävlingen ”Gymnasiearbetet Science Kids” utlystes 2018 och riktades till elever i Teknikprogrammets årskurs 3. Läs rapporterna här ”Kan slime öka det naturvetenskapliga intresset” och ”Barns relation till teknik

Nya steg mot en nationell plan för NT i förskolan
I samarbete med tre Science Centers – Innovatum i Karlsham, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå har BUNT sökt anslag från bl a Arvsfonden för att under några år skapa en tydlig och uppföljningsbar struktur för förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Ambitionen är att strukturen ska vara så lättillgänglig att den också kan användas i hemmen och andra folkbildande sammanhang. Läs mer i Sammanfattning av projektplanen

– Psykologiguiden.UNG

Ungdomar intresserade av psykisk ohälsa

Stiftelsen Företagsam har tillsammans med Sveriges Psykologförbund tagit initiativ till en folkbildning om ungas psykiska ohälsa där utgångspunkten är att utifrån ungdomarnas egna uttalade behov kartlägga och sammanställa vad som kan och bör göras av skolor och skolhuvudmän för att motverka den eskalerande psykiska ohälsan bland ungdomar. I projektet ingår också att ta fram ett kvalitetssäkrat informationsmaterial riktat både till de unga själva samt till skolans personal. Projektet har erhållit ett anslag på 5.2 miljoner från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer under åren 2018-2020. Projektledare är Elinor Schad.

En enkät som genomförts av projektet bekräftar bilden av psykisk ohälsa som ett växande ungdomsproblem men också att många ungdomar vill veta mer.

Sammanfattning av projektledare

Kort sammanfattning av Elinor Schads artikel

Facebooksida